# Màquina virtual ## Linux sobre Windows o Mac
## Què és? De forma sencilla, una màquina virtual consisteix en: * Tenir el sistema operatiu com si es tractés d'un programa més * Utilitzar simultàniament el sistema operatiu normal Windows i el virtualitzat (Linux)
## Avantatges * No s’ha de fer cap partició * Si falla, molt poc probable, es pot esborrar fàcilment sense afectar al nostre sistema operatiu arrel * Es pot utilitzar el paral·lelament sense reiniciar per canviar de sistema * Funciona exactament igual que si el tinguèssim amb dual boot * No s’han d’instal·lar els drivers
## Desavantatges * No pot utilitzar tota la capacitat de processament del hardware, ja que ha de compartir amb el sistema * Derivat de l'anterior, és més lent que un dual boot natiu
## Requisits Puc fer servir una màquina virtual? * Mèmoria RAM de més o igual a 2GB * Processador modern, idealment amb virtualització * Suficient espai al disc, uns 20GB com a mínim
## Instal·lació (I) Hi ha molts softwares per virtualitzar SO: * VirtualBox: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads * VMWare Workstation Player: http://www.vmware.com/products/player/playerpro-evaluation.html Farem servir VirtualBox per aquest tutorial
## Instal·lació (II) Primer de tot, instal·lar el programa seguint els pasos. Al obrir veureu: ![Pas1](virtual/I1.png) Feu clic a **nova**.
## Instal·lació (III) Omple la nova finestra com es veu a continuació (el nom pot ser diferent) ![Pas1](virtual/I2.png) Click **següent**.
## Instal·lació (IV) Podeu triar la quantitat de RAM que cregueu adequada, però recomenem com a mínim 1GB Click **següent**.
## Instal·lació (V) Escull ara l'opció de crear un nou disc virtual i en la següent imatge tria VDI: ![Pas1](virtual/I3.png) Click **següent**.
## Instal·lació (VI) La mida, de nou, trieu-l'ho en consideració a l'espai que tingueu disponible, però es recomana un mínim de 20GB. Tot apunt! ![Pas1](virtual/I4.png)
## Iniciar Fent doble click a la màquina virtual la podràs iniciar. El primer cop us demanarà una imatge (*.iso*) del sistema que vulgueu instal·lar. Descarrega la imatge d'Ubuntu 16.04 del següent enllaç (Desktop image 64-bit PC): http://releases.ubuntu.com/16.04/ La instal·lació és totàlment automàtica. Quan acabi, el sistema estarà llest per ser usat.
## Guest tools (I) Si volem que realment la virtualització s'integri perfectament amb el nostre sistema, cal instalar les Guest Tools: 1. A la pestanya `Devices`, seleccionem la última opció `Insert Guest Additions`
## Guest tools (II) 2. Obrim un terminal i escribim > sudo apt-get install dkms [ENTER]
## Guest tools (III) 3. > cd /media/nomUsuari/VBOXADDITIONS Substitueix *nomUsuari* pel teu nom d'usuari 4. > sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
## Guest tools (IV) Per tal de que els canvis facin efecte cal reiniciar la màquina virtual
## Guest tools (V) Per acabar i com a extra, si volem habilitar el copy-paste entre la màquina virtual i el nostre SO: > Devices -> Shared Clippboard i a Devices -> Drag and Drop